Görme Engelliler

Tarihçemiz

ADANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

      Adana İmam-Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda , 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 17.10.1951 tarih ve 601 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu kararı ile Ankara , İstanbul Isparta , K.Maraş , Konya ve Kayseri ile birlikte açılan ilk yedi İmam-Hatip Lisesinden birisidir.
      1951-1952 Eğitim ve Öğretim yılında Ulu Camii civarında 13 öğrencisi ile ahşap bir binada faaliyete geçen okulumuz , o yıllarda Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından bugünkü adıyla Taş Bina , daha sonra da Uzun Bina ve Eski Pansiyon Binası yaptırılmıştır.
      1988 yılında Tepebağ şubesi , 1992 yılında Kurttepe mevkiinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi faaliyete geçmiştir. 1996 yılında Tepebağ şubesi , Tepebağ İmam-Hatip Lisesi adıyla; 2008 yılında da Anadolu şubesi, Kurttepe Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla ayrı bir okul olmuştur.
      1998 Adana depreminde gördüğü hasar nedeniyle , Uzun Bina adıyla bilinen ana bina tahliye edilmiş ve diğer binalar restore edilmiştir. 2005 yılında okul alanındaki bahçenin ikiye ayrılması ve Uzun Bina ile Taş Bina´ya dernek tarafından bir özel ilköğretim okulu açılması nedeniyle İmam-Hatip Lisesi tek binada yani bilinen adıyla Eski Pansiyon Binasında faaliyetine devam etmiştir. 2010 yılında da Taş Bina tekrar alınarak bu yıla kadar iki binada da eğitim ve öğretim gerçekleştirilmiştir. Ancak binalarımızın depreme dayanıksızlığı uzman kişi raporlarınca tespit edilmiştir. Bu nedenle 2012/2013 öğretim yılı başı itibariyle okulumuz Seyhan Tellidere mahallesinde Toki tarafından yaptırılan yeni bir binaya geçici olarak taşınmıştır. Şu anda eğitim ve öğretime burada devam edilmektedir. 2013 yılında yıkılan eski binamızın yerinde 2014 Ocak ayı itibariyle kazı çalışmaları başlamış ve 2015 Eylül ayına kadar bitirilmesi planlanmıştır. Bugün öğrenci mevcudu 1354 civarında olan okulumuzda 87 öğretmen görev yapmaktadır.
    Gençlerimizi Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçlarına ,Atatürk İlke ve İnkılaplarına , anayasada ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı , Türk Milletinin ahlaki , insani , manevi , tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen , koruyan ve geliştiren Türkiye Cumhuriyetine bağlı görev ve sorumluluklarını bilen , bunları davranış haline getirmiş bir vatandaş olarak yetiştirme gayretleri içinde olan okulumuz ; orta öğretim düzeyinde genel kültür veren , öğrencilerimizi teknolojinin sağladığı imkanlardan azami ölçüde yararlandıran , kaynakları kullanımda etkinlik ve verimlilik sağlamayı hedef edinen , toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yolları arama ve ülke ekonomisine , kültürüne katkıda bulunan fertler olarak mesleğe ve yükseköğretime hazırlayan orta öğretim kurumudur.
     Açılışından bugüne kadar 40.000 civarında öğrencinin geçtiği okulumuzdan 9000 civarında lise , 13.000 civarında ortaokul mezunu verilmiş olup , mezunlarımız her meslekte ve kademede başarı ile hizmetlerini sürdürmektedir.